$39K Kansas City

Views: 253

$477K Shawnee

Views: 252

$451K Lenexa

Views: 250

$290K Liberty

Views: 248

$637K Overland Park

Views: 245

$840K Lees Summit

Views: 243

$399K Shawnee

Views: 238

$584K Overland Park

Views: 231

$17K Kansas City

Views: 225

$396K Shawnee

Views: 220

$561K Overland Park

Views: 208

$399K Shawnee

Views: 204

$500K Kansas City

Views: 201

$575K Overland Park

Views: 187

$999K Parkville

Views: 182

$845K Blue Springs

Views: 172

$1.50M Kansas City

Views: 169

$524K Shawnee

Views: 161

$555K Overland Park

Views: 157

$120K Shawnee

Views: 155

$112K Lees Summit

Views: 154

$172K Overland Park

Views: 151

$31K Kansas City

Views: 147

$400K Lees Summit

Views: 143


Next